De cursus ‘Latijn is dood. Lang leve Latijn!’ is geschreven voor leerlingen van de 1e tot en met de 4e klas van het gymnasium en voor iedereen die zich wil verdiepen in Latijn. Gepoogd is om het goede van de cursussen van de afgelopen 60 jaren te verenigen: grondige kennis van de grammatica, geen overdaad aan woorden, uitdagende teksten en oefeningen en cultuurhistorische informatie.

Les 1, 2 en 3.

Les 4, 5 .

Les 6, 7.

Les 8 en 9

Les 11 en 12

Les 13 en 14.